Skip to main content
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

UBND tỉnh chỉ đạo về quản lý, bảo vệ và khai thác công trình giếng khoan trên địa bàn tỉnh

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

UBND tỉnh vừa chỉ đạo về quản lý, bảo vệ và khai thác công trình giếng khoan trên địa bàn tỉnh (Công văn số 1547 /UBND-KT ngày 30/11/2020).

 

Theo đó, chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp thực hiện quản lý, lưu trữ hồ sơ tài liệu công trình giếng khoan thuộc dự án điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước trên địa bàn tỉnh. Nghiên cứu, thực hiện lập dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt tại các vùng đã có kết quả điều tra nguồn nước giếng khoan đảm bảo về trữ lượng, chất lượng nước nhằm khai thác bền vững lâu dài. Nghiên cứu các giải pháp khoa học, công nghệ nhằm quản lý, bảo vệ nguồn nước dưới đất, xử lý và cấp nước sạch cho Nhân dân trên địa bàn.

 

UBND các huyện: Văn Quan, Bình Gia, Bắc Sơn, Chi Lăng, Hữu Lũng và Tràng Định chỉ đạo UBND các xã nơi có công trình giếng khoan trên địa bàn thường xuyên theo dõi, giám sát, bảo vệ các công trình giếng khoan trên thực địa; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia giám sát, bảo vệ công trình tài sản công; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi phá hoại công trình.

 

Đỗ Hoạt