Skip to main content
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kết quả 3 năm thực hiện Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Ảnh minh họa

Thực hiện Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018 -2025”,  UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 14/6/2019 thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 - 2025” tại tỉnh Lạng Sơn;  phối hợp với Học viện Dân tộc mở 01 lớp tập huấn giảng viên, báo cáo viên về giảng dạy kiến thức dân tộc theo Quyết định số 771/QĐ-TTg.

 

Trong năm 2020, Ban dân tộc tỉnh phối hợp với Học viện Dân tộc tổ chức 03 lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho các đối tượng 3, 4 (nhóm đối tượng 3: 01 lớp gồm 30 công chức của các sở, ngành của tỉnh; nhóm đối tượng 4: 02 lớp gồm 60 học viên, trong đó 01 lớp bồi dưỡng cho 30 công chức thuộc các sở, ngành của tỉnh, 01 lớp bồi dưỡng cho 30 đại biểu là người có uy tín, trưởng thôn của các huyện, thành phố). Trong 3 năm từ 2018 – 2020 tỉnh đã tổ chức được 71 lớp tiếng dân tộc Tày với 3.383 học viên, 08 lớp tiếng dân tộc Nùng với 328 học viên tham gia học, được cấp chứng chỉ./.

 

(Theo báo cáo số 538/BC-UBND, ngày 27/11/2020 của UBND tỉnh)

Hằng Chi