Skip to main content
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Một số kết quả sau 05 năm thực hiện phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh

 

Ảnh minh họa. Nguồn: baolangson

Qua 05 năm triển khai thực hiện phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông TTATGT giai đoạn 2016 - 2020, nhận thức của các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và của Nhân dân về công tác bảo đảm TTATGT ngày càng được nâng lên. Các cấp, các ngành đã phối hợp tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các mặt công tác bảo đảm TTATGT: Công tác tuyên truyền ATGT đã có nhiều đổi mới cả về nội dung, hình thức, công tác quản lý vận tải, đăng kiểm, đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe, đăng ký, đăng kiểm được quản lý chặt chẽ và có chuyển biến tích cực, giảm bớt các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, việc đầu tư, xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và quản lý, bảo trì, khai thác kết cấu hạ tầng giao thông, công tác xử lý điểm đen về tai nạn giao thông được tăng cường về chất lượng và số lượng, tạo điều kiện cho nhân dân đi lại thuận lợi và an toàn...

 

Về tình hình tai nạn giao thông, từ năm 2016 đến ngày 14/10/2020, trên địa bàn tỉnh xảy ra 265 vụ tai nạn giao thông, làm chết 272 người, bị thương 111 người; so với 5 năm trước (từ 2011- đến ngày 14/10/2015), giảm 190 vụ (265/455) = 41,8%, giảm  165 người chết (272/437) = 37,8%, giảm 201 người bị thương (111/312) =  64,4%./.

 

Bích Diệp

Nguồn báo cáo số 167/BC-BATGT, ngày 23/11/2020 của Ban An toàn giao thông tỉnh