Skip to main content
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

UBND tỉnh điều chỉnh một số nội dung về triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

UBND tỉnh vừa có văn bản về việc điều chỉnh một số nội dung tại Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 28/4/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, (Công văn số 1533/UBND-KGVX, ngày 26/11/2020).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Trong đó, sửa đổi, bổ sung đối tượng, nội dung hỗ trợ tại Mục 2 Phần II như sau:

 

Tại gạch đầu dòng thứ nhất sửa đổi, bổ sung: Người lao động (NLĐ) làm việc theo chế độ hợp đồng lao động (HĐLĐ) phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên do doanh nghiệp (DN), cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên ở các cấp gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19, không có doanh thu (DT) hoặc không có nguồn tài chính để trả lương thì được hỗ trợ với mức 1.800.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ theo thời gian thực tế tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không lương, theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch, tính từ ngày 01/4/2020; tổng thời gian hỗ trợ không quá 3 tháng.

 

Tại gạch đầu dòng thứ hai sửa đổi, bổ sung: Người sử dụng lao động (NSDLĐ) có DT quý I năm 2020 giảm từ 20% trở lên so với quý IV năm 2019 hoặc DT quý liền kề trước thời điểm đề nghị xét hưởng giảm 20% trở lên so với cùng kỳ năm 2019 được vay không có tài sản đảm bảo tối đa 50% tiền lương tối thiểu vùng để trả lương ngừng việc cho NLĐ theo quy định tại khoản 3 Điều 98 Bộ luật Lao động trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 12/2020 theo thời gian trả lương thực tế nhưng không quá 3 tháng với lãi suất vay 0%, thời hạn vay tối đa 12 tháng tại Ngân hàng Chính sách xã hội. NSDLĐ trực tiếp lập hồ sơ vay, tự kê khai, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực về số lao động ngừng việc, số liệu xác định doanh thu đáp ứng điều kiện vay vốn, gửi Ngân hàng Chính sách xã hội để hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định.

 

Tại gạch đầu dòng thứ tám sửa đổi, bổ sung: NSDLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 20% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên so với thời điểm cơ quan có thẩm quyền công bố dịch (kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương) thì NLĐ và NSDLĐ được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất không quá 03 tháng kể từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị xét hưởng./.

 

Khánh Ly