Skip to main content
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thủ tướng Chính phủ quyết định ban hành Danh mục nghề nghiệp Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định ban hành Danh mục nghề nghiệp Việt Nam, (Quyết định số 34/2020/QĐ-TTg, ngày 26/11/2020).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Danh mục nghề nghiệp Việt Nam sử dụng trong công tác thống kê về lao động Việt Nam và làm cơ sở để quản lý lao động theo nghề, áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, hực hiện hoạt động thống kê và sử dụng thông tin thống kê liên quan đến nghề nghiệp.

 

Theo đó, Danh mục nghề nghiệp Việt Nam có 5 cấp, gồm:

 

Cấp 1: Cấp độ kỹ năng thể hiện độ khó, độ phức tạp trong việc thực hiện hiện công việc.

 

Cấp 2 đến cấp 5: Lĩnh vực chuyên môn bao gồm các chuyên môn tương ứng với lĩnh vực chuyên môn được đào tạo hoặc do kinh nghiệm có được trong thực hiện công việc.

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2021.

 

Chi tiết nội dung Danh mục xem tại đây./.

 

Khánh Ly