Skip to main content
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 27 November 2020
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
7799/BKHĐT-KTĐPLT
Ngày ban hành
Ngày ban hành