Skip to main content
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2409/QĐ-UBND, nagfy 20/11/2020 Công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn.

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, công bố 07 Danh mục TTHC mới, gồm: 03 TTHC về lĩnh vực môi trường, 03 TTHC về lĩnh vực khí tượng, thủy văn và 01 TTHC về lĩnh vực  đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý. Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông gồm 10 TTHC, trong đó, lĩnh vực môi trường 07 TTHC, lĩnh vực khí tượng, thủy văn: 03 TTHC. (Chi tiết Danh mục và quy trình xem tại đây)

 

Các TTHC sau hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực gồm:  Thủ tục có số thứ tự từ 03 đến 06, số thứ tự 10, 12 Mục I Phần I tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 1843/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc công bố TTHC chuẩn hóa lĩnh vực môi trường, địa chất và khoáng sản, tài nguyên nước, đo đạc bản đồ và viễn thám thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Thủ tục có số thứ tự 02 Mục I Phần I tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 1854/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh công bố TTHC chuẩn hóa lĩnh vực môi trường, tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn./.

 

Khánh Ly