Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 16/11 đến ngày 23/11/2020)

UBND tỉnh có văn bản (số 1484/UBND-THNC, ngày 17/11/2020) chỉ đạo tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen" theo Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ;Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2021; Chỉ đạo tăng cường quản lý việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; Chỉ đạo Tiếp tục tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Phối hợp triển khai hỗ trợ bộ đầu thu truyền hình số vệ tinh cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo tại tỉnh; Kế hoạch tổ chức hội nghị bàn giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Lạng Sơn;Triển khai Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII... là những nội dung chính trong chỉ đạo điều hành nổi bật tuần qua của UBND tỉnh.

 

Ảnh minh họa

UBND tỉnh có văn bản (số 1484/UBND-THNC, ngày 17/11/2020) chỉ đạo tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen" theo Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

 

Theo đó, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ và các Kế hoạch, Công văn UBND tỉnh liên quan đến "tín dụng đen". Tăng cường công tác quản lý nhà nước, chỉ đạo các lực lượng chức năng nắm chắc tình hình địa bàn, phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm của các cá nhân, tổ chức có dấu hiệu hoạt động "tín dụng đen", kịp thời phát hiện, đấu tranh trấn áp, xử lý nghiêm các loại tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen" trên địa bàn.

 

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn, hậu quả của tội phạm và các vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen", quản lý các nội dung quảng cáo, đăng bài về hoạt động huy động vốn với lãi suất cao, cho vay trực tuyến trên không gian mạng, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, thu hồi sim rác hoặc thực hiện tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông đối với các thuê bao thực hiện nhắn tin, đăng tin, rao vặt, quảng cáo liên quan đến "tín dụng đen". Tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về cơ chế, chính sách tín dụng ngân hàng, các gói, khoản vay ưu đãi cho mọi tầng lớp Nhân dân. Quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát các tổ chức tín dụng trên địa bàn, đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả; kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm liên quan đến "tín dụng đen".

 

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2021

 

UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo (số 4672/VP-KT, ngày 16/11/2020) về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2021.

 

 

 Theo đó giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2021 tại tỉnh. Chủ đề cho các hoạt động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2021 là "Kinh doanh trách nhiệm, tiêu dùng bền vững trong thời kỳ bình thường mới". Các hoạt động vì quyền lợi người tiêu dùng được khuyến khích tổ chức và thực hiện trong suốt cả năm 2021, tập trung vào các khoảng thời gian cao điểm về kinh doanh và tiêu dùng như: Tết dương lịch, Tết âm lịch, các mùa mua sắm hoặc các ngày cao điểm mua sắm trên thị trường. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam sẽ bắt đầu từ mua mua sắm cuối năm 2020 (tháng 12), tập trung tổ chức trong tháng 3 (tháng cao điểm) và kéo dài đến hết tháng 5 năm 2021.

 

Chỉ đạo tăng cường quản lý việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết

 

Ngày 20/11/2020, UBND tỉnh có công văn số 1505/UBND-KT  về việc tăng cường quản lý việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết.

 

Theo đó Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: các sở, ban, ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết. Tiếp tục rà soát, kiểm tra sự phù hợp của các hợp đồng cho thuê, kinh doanh, liên doanh, liên kết theo quy định của pháp luật và đảm bảo tính hiệu quả trong sử dụng tài sản công; chấm dứt ngay các trường hợp vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản công.

 

 Sở Tài chính tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thực hiện nghiêm túc quy định về sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết. Thường xuyên rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy định liên quan. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết tại đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

 

Chỉ đạo tiếp tục tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

 

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo tiếp tục tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Công văn số 137/BCĐ389-CQTT, ngày 17/11/2020).

 

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh yêu cầu các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung các văn bản chỉ đạo của Bộ ngành Trung ương, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và của UBND tỉnh về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại; trong đó chú trọng việc tổ chức ngăn chặn quyết liệt, hiệu quả đối với các hoạt động xuất nhập cảnh, mang vác hàng hóa trái phép qua biên giới, tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa đảm bảo chặt chẽ theo quy định, tổ chức xử lý tình trạng xe ô tô mang biển kiểm soát giả, tháo ghế, dán kính, chở hàng trong khoang chở khách trên các tuyến đường bộ, tăng cường chống các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng vi phạm an toàn thực phẩm, hàng cấm lưu thông trên thị trường, tăng cường phối hợp trong tuyên truyền, thực hiện các biện pháp chốt chặn, tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

 

Ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn</