Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thành lập Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập KAZUO Lạng Sơn

UBND tỉnh Cho phép thành lập Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập KAZUO Lạng Sơn tại Quyết định số 2369/QĐ-UBND, ngày 17/11/2020.

 

(Ảnh minh họa, nguồn Internet)

Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập KAZUO Lạng Sơn là đơn vị sự nghiệp ngoài công lập trực thuộc Công ty TNHH An Phát. Có Trụ sở làm việc tại số nhà 142, đường Phai Vệ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

 

Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập KAZUO Lạng Sơn có nhiệm vụ phát hiện, tiếp nhận trẻ khuyết tật học tập tại Trung tâm để tư vấn lựa chọn phương thức giáo dục phù hợp; sắp xếp, bố trí các lớp học phù hợp với trẻ khuyết tật theo quy định;  xây dựng, thực hiện kế hoạch hoạt động can thiệp sớm, tư vấn tâm lý, giáo dục hoà nhập đối với từng dạng trẻ khuyết tật để lựa chọn phương thức giáo dục phù hợp; hỗ trợ thực hiện các hoạt động can thiệp sớm và phát triển kỹ năng cơ bản cho trẻ khuyết tật để hoà nhập cộng đồng, môi trường giáo dục hoà nhập, thân thiện, đảm bảo các quyền lợi của trẻ; cung cấp nội dung, thiết bị, tài liệu dạy và học đặc thù phù hợp với từng dạng tật, mức độ khuyết tật, thông tin về giáo dục của trẻ khuyết tật đang học hoà nhập tại Trung tâm cho hội đồng xác định mức độ khuyết tật của xã, phường, thị trấn; tăng cường hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có quan tâm đến trẻ khuyết tật; huy động nhân lực hỗ trợ giáo dục hoà nhập để nâng cao hiệu quả giáo dục hoà nhập theo quy định của pháp luật./.

 

Hoàng Loan