Skip to main content
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết, tổng kết các Đề án về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2016-2020

Ảnh minh họa. Nguồn: baolangson

Ban Chỉ đạo công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết, tổng kết các Đề án về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 (Kế hoạch số 86/KH-BCĐ, ngày 13/11/2020).

 

Mục đích nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu trong quá trình tổ chức, triển khai và kết quả thực hiện 03 Đề án, gồm: Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh; Đề án Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; Đề án Xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản. Thời gian tổ chức dự kiến trung tuần tháng 12/2020./.

 

Bích Diệp