Skip to main content
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kế hoạch tổng kết Đề án bảo đảm tái hoà nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù giai đoạn 2016 - 2020

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổng kết Đề án bảo đảm tái hoà nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2016 - 2020 (Kế hoạch số 181/KH-UBND, ngày 13/11/2020).

 

Ảnh minh họa (baophapluat.vn)

Mốc thời gian tổng kết tính từ ngày ban hành Đề án (ngày 16/12/2016) đến ngày 15/12/2020. Nội dung đánh giá việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh, kết quả thực hiện và công tác phối hợp giữa các đơn vị trong việc thực hiện Đề án; việc thực hiện tuyên truyền, giáo dục trên các phương tiện thông tin đại chúng về Đề án trên địa bàn; việc thực hiện công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hoà nhập cộng đồng, trong đó tập trung thực hiện tốt công tác tiếp nhận, phân công tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm quản lý, giúp đỡ, tư vấn, giúp đỡ về tâm lý, hỗ trợ các thủ tục pháp lý, hướng dẫn làm thủ tục đăng ký cư trú, cấp chứng minh nhân dân (căn cước công dân), xóa án tích, cấp phiếu lý lịch tư pháp, tổ chức dạy nghề, giải quyết việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù…

 

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 18/12/2020./.

 

Bích Diệp