Skip to main content
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự (BCH PTDS) tỉnh Lạng Sơn, (Quyết định số 2311/QĐ-UBND, ngày 09/11/2020).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Quy chế nêu rõ, BCH là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong việc tổ chức, chỉ đạo, điều hành hoạt động PTDS trên địa bàn tỉnh, xây dựng Kế hoạch PTDS cấp tỉnh, hướng dẫn, theo dõi các sở, ngành, UBND huyện, thành phố thực hiện chiến lược, kế hoạch PTDS. Chỉ huy PTDS, ứng phó thảm họa và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh. Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trong vùng, khu vực xảy ra thảm họa, chiến tranh. Thanh tra, kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, UBND huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ PTDS.

 

BCH có quyền ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác PTDS, tổ chức bồi dưỡng, tập huấn, huấn luyện, diễn tập bảo đảm cho công tác PTDS, quyết định các biện pháp khắc phục hậu quả thảm họa, yêu cầu các cấp, các ngành triển khai thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền về mức độ thiệt hại và nhu cầu hỗ trợ. Quyết định điều động nhân lực, phương tiện, vật tư của các tổ chức, cá nhân để chi viện, ứng cứu thảm họa cho các địa phương. Tham gia thẩm định, góp ý các dự án, đề án có liên quan đến công tác PTDS trên địa bàn tỉnh./.

 

Khánh Ly