Skip to main content
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tổ chức các hoạt động tôn vinh nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Văn phòng UBND tỉnh có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt động tôn vinh nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, (Công văn số 4569/VP-KGVX, ngày 09/11/2020).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới và “Ngày kỹ năng lao động Việt Nam 04/10”, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, đồng thuận của xã hội về phát triển giáo dục nghề nghiệp và nhân lực có kỹ năng nghề.

 

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai phát động phong trào thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam với các hoạt động thiết thực, gắn với những nhiệm vụ trọng tâm trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục nghề nghiệp, tổ chức tôn vinh và có hình thức khen thưởng phù hợp đối với nhà giáo có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp, quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, tổ chức thăm hỏi, động viên, chia sẻ đối với nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn, tri ân những nhà giáo đã có công lao đóng góp cho sự phát triển của giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh./.

 

Khánh Ly