Skip to main content
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức các cuộc thi sáng tạo tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017 - 2020

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức các Cuộc thi sáng tạo vừa ký ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức các Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật (STKT) tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016  - 2020 và công tác Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo KNĐMST giai đoạn 2017 - 2020, (Kế hoạch số 133/KH-BTC, ngày 10/11/2020).