Skip to main content
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 - 2025

D:\TAI LIEU CU\Desktop\1.jpg

Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Hà Giang

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định về tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 - 2025 (Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg, ngày 12/11/2020).

 

Theo đó, quyết định áp dụng đối với các xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã) có tỷ lệ số hộ dân tộc thiểu số trong tổng số hộ dân sinh sống ổn định thành cộng đồng từ 15% trở lên; các thôn, bản, làng, phum, sóc, xóm, ấp, khu dân cư, tổ dân phố và tương đương (gọi chung là thôn) có tỷ lệ số hộ dân tộc thiểu số trong tổng số hộ dân sinh sống ổn định thành cộng đồng từ 15% trở lên.

 

Quyết định cũng quy định cụ thể về tiêu chí xác định xã khu vực III (xã đặc biệt khó khăn), tiêu chí xác định xã khu vực I (xã bước đầu phát triển), tiêu chí xác định xã khu vực II (xã còn khó khăn), tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, Quy trình, thủ tục và thời gian xác định xã khu vực III, II, I và thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2020.

 

Đỗ Hoạt