Skip to main content
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe

Ảnh minh họa. Nguồn: baolangson

Văn phòng UBND tỉnh vừa thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe (Công văn 4636/VP-KT, ngày 12/11/2020).

 

Cụ thể, Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố và cơ quan liên quan chủ động nghiên cứu, triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải, kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh các nội dung vượt thẩm quyền.

 

Tại Công văn số 11219/BGTVT-ATGT, ngày 06/11/2020, Bộ Giao thông vận tải đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW chỉ đạo thực hiện một số nội dung: Chủ động, tăng cường phối hợp triển khai công tác kiểm soát tải trọng xe bằng Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động và các thiết bị cân kiểm tra tải trọng xe đã được trang cấp, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện, kích thước thùng xe ngay tại các đầu nguồn hàng như bến bãi, nhà ga, nơi tập kết hàng hóa…; tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền.

 

Bích Diệp