Skip to main content
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ban hành Đề án chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải và xe máy chuyên dùng giai đoạn 2021-2025

UBND tỉnh ban hành Đề án chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải và xe máy chuyên dùng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 (Quyết định số 2291/QĐ-UBND, ngày 06/11/2020).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Vietnamplus

Một số quy định về đăng ký thuế: Các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh vận tải và xe máy chuyên dùng phải thực hiện đăng ký thuế theo Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14. Thời hạn đăng ký thuế là 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên giấy phép thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Về kê khai, nộp thuế: Tổ chức kinh doanh vận tải và xe máy chuyên dùng có nghĩa vụ kê khai, nộp Lệ phí môn bài, Thuế giá trị gia tăng Thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; cá nhân kinh doanh theo hình thức hợp tác kinh doanh với tổ chức (doanh nghiệp, hợp tác xã), tài sản tham gia hợp tác kinh doanh thuộc sở hữu cá nhân, không xác định được doanh thu kinh doanh thì cá nhân phải ủy quyền cho tổ chức khai thuế và nộp thuế thay theo phương pháp khoán (trừ loại hình kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi)…

 

Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh vận tải và xe máy chuyên dùng chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế, chậm thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế, có hành vi trốn thuế, gian lận thuế, chậm nộp tiền thuế, tiền phạt... sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật./.

 

Bích Diệp