Skip to main content
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa có Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 2314/QĐ-UBND, ngày 09/11/2020).

 

Doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội: Khó xử lý - vì sao?

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực BHXH tỉnh làm Trưởng ban, Giám đốc BHXH tỉnh làm Phó Trưởng ban thường trực, lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm Phó Trưởng ban. Các thành viên BCĐ là lãnh đạo các sở Y tế, Tài chính, Kế hoạch và đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Cục thuế tỉnh, Cục thống kê tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Bưu điện tỉnh; mời lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh và lãnh đạo một số hội làm thành viên.

 

BCĐ có nhiệm vụ giúp Chủ tịch UBND tỉnh xây dựng, giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT để đưa vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của từng cấp; tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về BHXH, BHYT, đẩy mạnh truyền thông trực tiếp tới người dân về các lợi ích khi tham gia BHXH, BHYT để người dân biết, tích cực tham gia. Cùng với đó, tổ chức thanh tra, kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị phát sinh nợ tiền đóng BHXH, BHYT, các doanh nghiệp có biểu hiện trốn đóng BHXH, BHYT cho người lao động; triển khai các giải pháp phòng ngừa, chống tiêu cực khi lập hồ sơ hưởng chế độ BHXH, khám chữa bệnh BHYT, xử lý các vấn đề liên quan về quyền lợi và lợi ích của người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh.

 

Quyết định này thay thế Quyết định số 683/QĐ-UBND ngày 12/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Thùy Linh