Skip to main content
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phê duyệt điều chỉnh Danh mục đề án khuyến công địa phương năm 2020

UBND tỉnh vừa quyết định phê duyệt điều chỉnh Danh mục đề án khuyến công địa phương năm 2020 tại Quyết định số 2342/QĐ-UBND ngày 11/11/2020.

 

Ảnh minh họa (nguồn: baolangson.vn)

Theo đó, điều chỉnh danh mục đề án khuyến công địa phương năm 2020 tại Quyết định 2662/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh. Cụ thể: Dừng triển khai thực hiện 02 đề án khuyến công địa phương năm 2020 đã được phê duyệt danh mục: đề án 01 hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị sản xuất đồ mộc dân dụng; đề án 02 tham gia hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trong nước; điều chỉnh quy mô thực hiện 01 đề án khuyến công địa phương năm 2020 đã được phê duyệt danh mục: đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị sản xuất mì gạo (cao khô): ngừng triển khai thực hiện 03 hộ kinh doanh tại đề án này.

 

Bổ sung danh mục 03 đề án vào kế hoạch khuyến công địa phương năm 2020:  Đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị sản xuất dầu lạc; đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị sản xuất tấm lợp tôn một lớp; đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị sản xuất nước lọc tinh khiết./.

 

Hằng Chi