Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 3/11 đến ngày 9/11/2020)

UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức vận động, quyên góp tự nguyện hỗ trợ người dân vùng bị thiên tai; chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 38/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo khẩn trương đẩy mạnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất trong kế hoạch 2020; Chỉ đạo tăng cường công tác chống buôn lậu thuốc lá trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo thực hiện các giải pháp bảo vệ nguồn nước cấp cho các mục đích sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh nước sạch; tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; triển khai thực hiện dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp, quản lý Căn cước công dân; quyết định công nhận đạt chuẩn quốc gia cho 07 trường học; Triển khai thực hiện dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án Sản xuất, cấp, quản lý Căn cước công dân; ban hành Kế hoạch tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 – 2020; Kế hoạch thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021 – 2030... là những nội dung chính trong chỉ đạo điều hành nổi bật tuần qua của UBND tỉnh.