Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo khẩn trương hoàn thành lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Văn phòng UBND tỉnh có văn bản truyền đạt ý kiến của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc khẩn trương hoàn thành lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện, (Công văn số 4322/VP-KT, ngày 26/10/2020).

 

Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn xác định công tác lập, quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là một trong những nhiệm trọng tâm hàng năm của huyện, thành phố để tổ chức thực hiện, đảm bảo về thời gian, chất lượng và đúng quy định của pháp luật. Đồng thời tập trung chỉ đạo rà soát lại danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 2021 và Danh mục dự án phải thu hồi đất năm 2021 trên địa bàn huyện, thành phố. Các dự án, công trình phải phù hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp tỉnh, cấp huyện./.

 

Khánh Ly