Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện kiến nghị của HĐND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2030

UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện kiến nghị của HĐND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2030 (Công văn số 1373/UBND-KT, ngày 28/10/2020).

 

Hiệu quả từ Quyết định 39 | Báo Lạng Sơn

Ảnh minh họa (nguồn baolangson.vn)

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, đẩy mạnh triển khai, tổ chức thực hiện Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2030 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 234/QĐ-UBND ngày 07/02/2020; tham mưu xây dựng các dự án, chương trình, kế hoạch cụ thể thực hiện các nội dung của Đề án.

 

Các sở, ngành liên quan tham mưu, triển khai tổ chức thực hiện các nội dung nhiệm vụ Đề án đã được UBND tỉnh giao, tham mưu lồng ghép nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và các nguồn lực hợp pháp khác để thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ Đề án phù hợp khả năng cân đối ngân sách, thực tiễn địa phương và các quy định; đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án phân định cắm ranh giới rừng phòng hộ bảo đảm thời gian, chất lượng; phối hợp với các huyện Hữu Lũng, Lộc Bình, Đình Lập đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ, giải quyết dứt điểm các tranh chấp, lấn chiếm rừng và đất lâm nghiệp giữa hộ gia đình, cá nhân với Công ty Lâm nghiệp trên địa bàn.

 

Nguyễn Đức Thịnh