Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phê duyệt Đề án khung các nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025

UBND tỉnh phê duyệt Đề án khung các nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025 (Quyết định số 2197/QĐ-UBND, ngày 26/10/2020).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: sokhcn.langson.gov.vn

Theo đó, Đề án đặt ra các mục tiêu cụ thể: Thu thập bổ sung, lưu giữ, bảo quản an toàn được ít nhất 10 nguồn gen bản địa, quý hiếm, có giá trị dược liệu, giá trị kinh tế cao, có nguy cơ tuyệt chủng và những kiến thức bản địa về bảo tồn, khai thác và phát triển các nguồn gen trên; nghiên cứu xây dựng được các phương pháp lưu giữ, bảo quản an toàn các nguồn gen trên phù hợp với các điều kiện sinh thái, kinh tế xã hội của tỉnh; đánh giá, xác định được giá trị nguồn gen và định hướng được tiềm năng khai thác, phát triển các nguồn gen trên; phục tráng, nhân giống được nguồn gen quý hiếm, có giá trị cao phục vụ khai thác phát triển các nguồn gen trên; bước đầu xây dựng được hệ thống cơ sở dữ liệu nguồn gen trên của tỉnh phục vụ công tác quản lý nhà nước, nghiên cứu khoa học và trao đổi thông tin trong mạng lưới quỹ gen quốc gia; xây dựng ít nhất 10 mô hình bảo tồn, khai thác và phát triển một số nguồn gen có giá trị ứng dụng để phát triển phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh (các nguồn gen có khả năng phát triển)./.

 

Nguyễn Đức Thịnh