Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt công trình cấp nước sinh hoạt xã Khánh Xuân, huyện Lộc Bình

UBND tỉnh phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt công trình cấp nước sinh hoạt, xã Khánh Xuân, huyện Lộc Bình (Quyết định số 2173/QĐ-UBND, ngày 23/10/2020).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

 

Theo đó, công trình có quy mô khai thác 150 m3/ngày đêm; phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt: 1.000 m về phía thượng lưu và 100 m về phía hạ lưu suối Khuổi Tẳng tính từ vị trí khai thác của công trình. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn, giám sát Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Lạng Sơn thực hiện xác định ranh giới vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt. UBND huyện Lộc Bình, UBND các xã: Khánh Xuân, Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình có trách nhiệm phối hợp với Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh xác định ranh giới phạm vi của vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt trên thực địa, thực hiện các biện pháp bảo vệ chất lượng nguồn nước sinh hoạt, tiếp nhận thông tin, giải quyết các vấn đề liên quan./.

Bích Diệp