Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện

UBND tỉnh vừa thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (Quyết định số 2175/QĐ-UBND, ngày 23/10/2020).

 

Ảnh minh họa

Hội đồng thẩm định do đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng; đồng chí Chu Văn Thạch, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường làm Phó Chủ tịch Hội đồng. Thành viên còn lại là lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giáo dục và Đào tạo và Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh.

 

Hội đồng Thẩm định có nhiệm vụ thẩm định quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện theo đề nghị của UBND cấp huyện và Sở Tài nguyên và Môi trường./.

 

Bích Diệp