Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kiện toàn thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh

Đồng chí Đoàn Thu Hà làm Chủ tịch

Hội đồng

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2155/QĐ-UBND, ngày 22/10/2020 về kiện toàn thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh.

 

Theo đó, đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng; Giám đốc Sở Tài chính làm Phó Chủ tịch Hội đồng. Các thành viên Hội đồng gồm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh và Phó Giám đốc Sở Tài chính.

 

Thùy Linh