Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn lần thứ IX năm 2022

UBND tỉnh vừa ra Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn lần thứ IX năm 2022. (Quyết định số 2162/QĐ-UBND ngày 22/10/2020). 

 

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Trưởng Ban Chỉ đạo (Ảnh minh họa, nguồn Báo Lạng Sơn)

Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn lần thứ IX năm 2022 do đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; đồng chí Nguyễn Phúc Hà, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Phó Trưởng ban thường trực; Phó Trưởng ban là các đồng chí Hồ Công Liêm, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, đồng chí Dương Minh Tuệ, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh.

 

Mời lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Liên đoàn Lao động tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh tham gia thành viên Ban chỉ đạo, các Ủy viên Ban chỉ đạo là lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị: Bộ Chỉ huy Quân sự,  Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn, Văn phòng UBND tỉnh, UBND thành phố Lạng Sơn,  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh.

 

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp từ tỉnh đến cơ sở. Chuẩn bị lực lượng và các điều kiện cần thiết để tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc.

 

Chỉ đạo việc lập kế hoạch, xây dựng Điều lệ và tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn lần thứ IX năm 2022. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tham mưu ban hành kế hoạch triển khai thực hiện./.

 

Hoàng Loan