Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thành lập các Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh năm 2020

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2129/QĐ-UBND, ngày 20/10/2020 về việc thành lập 13 (mười ba) Hội đồng sáng kiến (HĐSK) cấp tỉnh gồm các lĩnh vực khoa học toán học, vật lý, sinh học, văn học, xã hội lịch sử, địa lý, quản lý giáo dục bậc Trung học phổ thông, giáo dục Trung học cơ sở, giáo dục tiểu học, chuyên ngành mỹ thuật, ngôn ngữ học, giáo dục quốc phòng, giáo dục mầm non.

 

Tương cà chua của nhóm học sinh Trường THPT Hòa Bình, xã Hòa Bình, huyện Chi Lăng (Lạng Sơn) đạt giải Nhì cuộc thi học sinh, sinh viên Lạng Sơn với ý tưởng khởi nghiệp năm 2018. Nguồn: tuoitrethudo.com.vn

Theo đó, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ làm Chủ tịch HĐSK các lĩnh vực, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện Lộc Bình làm Phó Chủ tịch Hội đồng.

 

Thành viên trong các HĐSK là lãnh đạo và chuyên viên các phòng chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, giáo viên các trường Cao đẳng Sư phạm, THPT chuyên Chu Văn An, PTDT Nội trú, THPT Việt Bắc, THPT Cao Lộc, THPT Hoàng Văn Thụ, THPT Ba Sơn, Tiểu học Chi Lăng, Tiểu học Vĩnh Trại.

 

Các Hội đồng sáng kiến có nhiệm vụ đánh giá, chấm điểm 42 sáng kiến và đề nghị cơ quan thường trực HĐSK cấp tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định công nhận sáng kiến cấp tỉnh theo quy định hiện hành. Các Hội đồng sáng kiến tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

 

Khánh Ly