Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Triển khai Đề án tuyên truyền về an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở giai đoạn 2020 - 2025

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai Đề án tuyên truyền về an toàn giao thông (ATGT) trên các phương tiên thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở (TTCS) thuộc địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2020 - 2025, (Kế hoạch số 167/KH-UBND, ngày 13/10/2020).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Kế hoạch phấn đấu đến năm 2025 đạt được các mục tiêu cụ thể: Báo Lạng Sơn và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh có chuyên trang, chuyên mục phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình tuyên truyền về ATGT và phòng, chống tác hại của rượu, bia. Đối với hệ thống TTCS: 100% cơ sở truyền thanh, truyền hình cấp huyện khai thác, xây dựng, biên tập, phát sóng, cung cấp các nội dung tuyên truyền về ATGT và phòng, chống tác hại của rượu, bia cho 100% hệ thống TTCS tiếp, phát lại trên hệ thống loa truyền thanh xã, phường và các hình thức khác. 90% trở lên các hệ thống thông tin cơ sở truyền thanh xã, phường và các hình thức khác tổ chức biên tập lại nội dung thông tin tuyên truyền về an toàn giao thông và phòng, chống tác hại của rượu, bia, ma túy phù hợp với địa phương để đăng, phát qua hệ thống loa truyền thanh xã, phường và các hình thức khác.

 

Phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên các bậc học, phần lớn Nhân dân được giáo dục pháp luật về ATGT, tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn, 100% đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô được tuyên truyền kiến thức pháp luật về ATGT, kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp cho các lái xe./.

 

Khánh Ly