Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực trong các cơ quan hành chính nhà nước đến năm 2025

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) còn hiệu lực trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025 (Kế hoạch số 128/KH-UBND, ngày 14/10/2020).

 

Ảnh minh họa

Theo đó, thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Số hóa 100% cơ sở dữ liệu TTHC còn hiệu lực từ bản giấy sang bản điện tử để lưu trữ, bảo quản lâu dài phục vụ cho việc tra cứu, tiếp cận, chia sẻ các thông tin về kết quả giải quyết TTHC trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Thời gian hoàn thành trước ngày 31/12/2025./.

 

Bích Diệp