Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thực hiện ý kiến của Bộ Tài chính về sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết

Văn phòng UBND tỉnh vừa thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện ý kiến của Bộ Tài chính về sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết (Công văn số 4128/VP-KT, ngày 12/10/2020).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc ý kiến của Bộ Tài chính về sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết. Sở Tài chính phối hợp với cơ quan liên quan rà soát các trường hợp đang sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết để xử lý các trường hợp theo hướng dẫn của Bộ Tài chính; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chấn chỉnh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

 

Tại Công văn số 12290/BTC-QLCS, ngày 7/10/2020, Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện đầy đủ các quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ và các văn bản có liên quan; kiểm soát chặt chẽ việc xác định giá trị tài sản, vốn góp của các đối tác tham gia liên doanh, liên kết; thực hiện nghiêm quy định về lựa chọn đối tác tham gia liên doanh, liên kết, tổ chức đấu giá khi cho thuê tài sản công, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả.

 

 

Bích Diệp