Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thành lập Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Lạng Sơn

UBND tỉnh vừa ra Quyết định thành lập Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Lạng Sơn. (Quyết định số 1942/QĐ-UBND ngày 03/10/2020). 

 

(Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Trưởng Ban Chỉ huy)

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Lạng Sơn do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban chỉ huy; đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh làm Phó Trưởng ban Thường trực; đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh làm Phó Trưởng ban.

 

Các Ủy viên Ban chỉ huy là lãnh đạo, các sở, ban, ngành, đơn vị: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Giao thông vận tải, Xây dựng, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngoại vụ, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Mời đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn, Sư đoàn Bộ binh 3, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 338, Quân khu 1 tham gia Ban Chỉ huy.

 

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong việc tổ chức, chỉ đạo, điều hành hoạt động phòng thủ dân sự trên địa bàn tỉnh. Thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại khoản 4 Điều 23 Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02/01/2019 của Chính phủ về phòng thủ dân sự./.

 

Hoàng Loan