Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kiện toàn Tiểu ban công tác cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn

UBND tỉnh vừa ra Quyết định kiện toàn Tiểu ban công tác cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn. (Quyết định số 1943/QĐ-UBND ngày 03/10/2020). 

 

(Ảnh minh họa)

Tiểu ban công tác cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn thuộc Ủy ban hợp tác Quản lý cửa khẩu phía Việt Nam do đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Tiểu ban; Đại tá Ninh Văn Hợp, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh làm Phó Trưởng Tiểu ban.

 

Các Ủy viên Tiểu ban công tác cửa khẩu là lãnh đạo, các sở, ban, ngành, đơn vị: Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Y tế, Cục Hải quan, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn.

 

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh là Cơ quan Thường trực Tiểu ban. Trong Quyết định cũng thành lập tổ Giúp việc cho Cơ quan Thường trực gồm 06 đồng chí.

 

Tiểu ban công tác cửa khẩu có nhiệm vụ triển khai thực hiện Hiệp định về cửa khẩu và Quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Tham mưu cho Ủy ban hợp tác Quản lý cửa khẩu phía Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về quản lý cửa khẩu, lối mở biên giới của tỉnh; về chủ trương, chính sách, biện pháp quản lý cửa khẩu và tham gia xây dựng các đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; mở, nâng cấp cửa khẩu, lối mở; quy hoạch khu vực cửa khẩu và hệ thống cửa khẩu. Nghiên cứu, tổng hợp đánh giá tình hình quản lý cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn để dự báo, đề xuất chủ trương, chính sách và các biện pháp tạo thuận lợi cho hoạt động xuất, nhập qua cửa khẩu, lối mở biên giới; tiếp nhận những nội dung thông tin liên quan đến công tác cửa khẩu. Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức kiểm tra, theo dõi, tổng hợp tình hình kết quả thực hiện công tác quản lý cửa khẩu theo các văn kiện pháp lý về cửa khẩu đã được ký kết./.

 

 

Hoàng Loan