Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phân bổ gạo cho các huyện, thành phố để hỗ trợ cho học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ đợt 1 năm học 2020-2021

UBND tỉnh ban hành Quyết định phân bổ 2.753.800 kg gạo cho các huyện, thành phố để hỗ trợ cho học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ đợt 1 năm học 2020-2021 (Quyết định số 1936/QĐ-UBND ngày 02/10/2020).

 

Ảnh minh họa

Cụ thể, huyện Hữu Lũng: 415.565 kg, huyện Chi Lăng: 215.540 kg, huyện Tràng Định: 269.315 kg, huyện Văn Lãng: 163.441kg, huyện Cao Lộc: 366.645 kg, huyện Đình Lập: 158.630kg, huyện Lộc Bình: 337.235 kg, huyện Bắc Sơn: 168.365 kg, huyện Bình Gia: 317.675 kg, huyện Văn Quan: 335.641 kg, thành phố Lạng Sơn: 5.775 kg./.

 

Hằng Chi