Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

UBND tỉnh chỉ đạo tập trung, đẩy nhanh tiến độ thực hiện lập phương án sử dụng đất có nguồn gốc từ các công ty lâm nghiệp bàn giao về địa phương

UBND tỉnh vừa có Công văn số 1214/UBND-KT, ngày 01/10/2020 chỉ đạo tập trung, đẩy nhanh tiến độ thực hiện lập phương án sử dụng đất có nguồn gốc từ các công ty lâm nghiệp bàn giao về địa phương.

 

https://daklak.gov.vn/documents/10181/1016401/1809.jpg
Ảnh minh họa

Yêu cầu UBND các huyện: Lộc Bình, Đình Lập, Hữu Lũng, Cao Lộc, Tràng Định khẩn trương, nghiêm túc xây dựng và triển khai phương án sử dụng đất công ty lâm nghiệp bàn giao về địa phương theo chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), đảm bảo hoàn thành việc xây dựng phương án sử dụng đất có nguồn gốc đất từ các công ty lâm nghiệp bàn giao về địa phương tại các xã trong năm 2020. Các sở, ngành liên quan đôn đốc, hướng dẫn, thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt Phương án sử đụng đất đối với các xã sau khi UBND cấp huyện xây dựng hoàn thành.

 

Các Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp: Lộc Bình, Đình Lập, Đông Bắc phối hợp với cơ quan liên quan khẩn trương giải quyết, xử lý dứt điểm tài sản còn lại của Công ty trên diện tích đất bàn giao về địa phương để đảm bảo điều kiện giao đất, thuê đất, cấp Giấy chứng nhận QSD đất cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; quản lý chặt chẽ ranh giới, mốc giới sử dụng đất đã được UBND tỉnh cho thuê. Trường hợp đất đai bị lấn chiếm, không giải quyết được dứt điểm thì trình điều chỉnh phương án sử dụng đất, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở TN&MT) để xem xét, xử lý.

 

Thùy Linh