Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ban hành danh mục nguồn nước mặt nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

(Ảnh minh họa, nguồn Internet)

UBND tỉnh Ban hành danh mục nguồn nước mặt nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

 

Danh mục nguồn nước mặt nội  tỉnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được ban hành kèm theo Quyết định số 1919/QĐ-UBND, ngày 01/10/2020). Chi tiết xem tại đây ./.

 

Hoàng Loan