Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kế hoạch kiểm tra công tác quốc phòng địa phương năm 2020

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác quốc phòng địa phương năm 2020 (Kế hoạch số 163/KH-UBNd, ngày 30/9/2020).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: baolangson

Nội dung kiểm tra: Việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định, công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về quốc phòng, thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh toàn dân; việc triển khai, tổ chức thực hiện nội dung, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, triển khai thực hiện bộ tiêu chí số 19 về quốc phòng - an ninh; chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng - an ninh, kết hợp quốc phòng - an ninh và đối ngoại, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện làm nòng cốt để xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc…

 

Thời gian kiểm tra trong Quý IV/2020./.

 

Quỳnh Anh