Skip to main content

Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị định số 82/2020/NĐ-CP của Chính phủ

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh (Kế hoạch số 161/KH-UBND, ngày 29/9/2020).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: baolangson

Một số nội dung triển khai: Tổ chức quán triệt triển khai Nghị định số 82/2020/NĐ-CP đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân là đối tượng chịu tác động của Nghị định, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và các đối tượng có liên quan; tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức nội dung của Nghị định số 82/2020/NĐ-CP cho người dân và các tổ chức, cá nhân làm việc tại tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, trung tâm tư vấn pháp luật, tổ chức hành nghề công chứng, Hội Công chứng viên, tổ chức giám định tư pháp, tổ chức đấu giá tài sản…; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; tăng cường thanh tra, kiểm tra trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý để phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật của các tổ chức, cá nhân trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quy định của Nghị định số 82/2020/NĐ-CP; theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện Nghị định số 82/2020/NĐ-CP./.

 

Nguyễn Đức Thịnh