Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm các huyện, thành phố năm 2020

Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) tỉnh vừa ban hành Kế hoạch Kiểm tra, giám sát hoạt động Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm các huyện, thành phố, năm 2020 (Kế hoạch số 77/KH-BCĐ, ngày 21/9/2020).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Mục đích là kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm đã được chỉ đạo tại các Kế hoạch, Chương trình về bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh được Tỉnh ủy, UBND tỉnh phê duyệt. Thông qua đó, đánh giá hoạt động của Ban hỉ đạo liên ngành về VSATTP các huyện, thành phố đề xuất kiến nghị với UBND tỉnh tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ATTP.

 

Thời gian tiến hành kiểm tra, dự kiến từ ngày 24/9/2020 đến ngày 23/10/2020, về các nội dung: Công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo liên ngành về VSATTP. Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật ATTP, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành. Công tác triển khai và thực hiện Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Công tác phối hợp triển khai thanh, kiểm tra liên ngành, kiểm tra hậu kiểm và xử lý vi phạm về ATTP. Kiểm tra việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an toàn thực phẩm đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo liên ngành về VSATTP tỉnh chỉ đạo về công tác ATTP./.

 

Nguyễn Đức Thịnh