Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo tiếp tục triển khai các giải pháp phát triển hệ thống tài chính vi mô trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục triển khai các giải pháp phát triển hệ thống tài chính vi mô trên địa bàn tỉnh (Công văn số 1202/UBND-KTN, ngày 29/9/2020).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện một số nội dung: Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để người dân nắm bắt đầy đủ thông tin về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành ngân hàng về các chương trình, dự án tài chính vi mô; thực hiện tốt công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm, làm cơ sở cho việc thực hiện các chính sách giảm nghèo trong đó có chính sách tín dụng ưu đãi; tiếp tục thực hiện hiệu quả các hình thức cho vay ủy thác, cho vay thông qua các Tổ Tiết kiệm và Vay vốn, hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký chương trình, dự án tài chính vi mô đến các đối tượng thụ hưởng theo đúng quy định; thực hiện các giải pháp tăng nguồn vốn cho vay nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế, mở rộng sản xuất, nâng cao đời sống, góp phần giảm nghèo bền vững./.

 

Quỳnh Anh