Skip to main content

Tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em (Quyết định số 1472/QĐ-TTg, ngày 28/9/2020).

 

Ảnh minh hoạ

Theo Kế hoạch, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện và chỉ đạo UBND các cấp triển khai rà soát, kịp thời sửa đổi, bổ sung, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch về công tác bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt giai đoạn 2021-2030 phù hợp với thực tiễn địa phương; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em; tổ chức thanh tra, kiểm tra liên ngành và chuyên đề về phòng, chống xâm hại trẻ em; tổ chức công tác phối hợp liên ngành trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến bảo vệ trẻ em, tăng cường các biện pháp bảo vệ nơi công cộng, từng bước trang bị hệ thống kỹ thuật giám sát an ninh, nhất là tại khu vực trường học, cơ sở trợ giúp xã hội, chung cư, khu vui chơi, giải trí của trẻ em, quan tâm đầu tư, phát triển hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em./.

 

Quỳnh Anh