Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Cắt giảm thời hạn giải quyết 125 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương, UBND cấp huyện

Tại Quyết định số 1854/QĐ-UBND ngày 21/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương, UBND cấp huyện.

 

Cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC tiết kiệm nhiều chi phí hành chính. Ảnh minh hoạ

Theo đó, phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết đối với 125 thủ tục hành chính, 549,5/1.788 ngày, tỷ lệ cắt giảm 30,73%.

 

Trong đó, cấp tỉnh, cắt giảm thời hạn giải quyết 111 thủ tục hành chính, tổng thời gian cắt giảm 494,5/1.629 ngày, tỷ lệ cắt giảm: 30,36%.

 

Cấp huyện: cắt giảm thời hạn giải quyết 14 thủ tục hành chính, tổng thời gian cắt giảm 55/159 ngày, tỷ lệ cắt giảm: 34,59%.

 

Các Quyết định: số 828/QĐ-UBND  ngày  08/5/2019 và số 946/QĐ-UBND ngày 19/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn hết hiệu lực thi hành từ ngày 21/9/2020./.

 

Phương Linh