Skip to main content

UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19

UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 (Công văn số 1198/UBND-KGVX, ngày 28/9/2020).

 

cv19.png
Ảnh minh họa (baolangson.vn)

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể tỉnh tiếp tục đề cao cảnh giác, tuyệt đối không lơ là, chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của tỉnh, thực hiện đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, tại các địa điểm và trên phương tiện giao thông công cộng, hạn chế tụ tập đông người tại nơi công cộng..., chủ động chuẩn bị các kịch bản, bảo đảm cơ sở vật chất, nhân lực đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch, trường hợp xuất hiện dịch bệnh, tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp khoanh vùng, cách ly, xét nghiệm, truy vết nhanh, kiên quyết không để dịch lây lan trên diện rộng.

 

Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép, quản lý chặt chẽ cơ sở cách ly tập trung; hoàn thiện các quy định, hướng dẫn về phòng, chống dịch trong các hoạt động kinh tế - xã hội, đồng thời tiếp tục truyền thông về phòng, chống dịch, chú trọng truyền thông về thực hiện thông điệp 5K, cài đặt và sử dụng các ứng dụng khai báo y tế tự nguyện, bluezone.

 

Thùy Linh