Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tổ chức thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai tại Công văn số 109/TWPCTT ngày 09/9/2020

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai tại Công văn số 109/TWPCTT ngày 09/9/2020 (Công văn số 3848/VP-KT, ngày 22/9/2020).

 

New Picture (6).png
Ảnh minh họa

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan nghiên cứu, tổ chức thực hiện ý kiến chỉ đạo của BCĐ Trung ương về phòng, chống thiên tai tại Công văn số 109/TWPCTT ngày 09/9/2020 và nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tại Công văn số 3678/VP-KT ngày 10/9/2020. Theo đó, tập trung chỉ đạo, ưu tiên triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị 35/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; rà soát kịch bản cụ thể để chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai lớn, nhất là mưa lũ lớn, xả lũ lớn từ thượng nguồn sông, bão mạnh, siêu bão, không để bị động, bất ngờ trong ứng phó, gây hậu quả lớn; rà soát, kiểm tra, triển khai công tác bảo đảm an toàn đối với hồ đập thủy lợi, thủy điện, hệ thống đê diều, sẵn sàng điều chỉnh kịp thời kế hoạch sản xuất, kinh doanh hạn chế tác động do thiên tai.

 

Thùy Linh