Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phê duyệt bổ sung Danh mục cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ tịch UBND tỉnh vừa phê duyệt bổ sung Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã (Quyết định số 1825/QĐ-UBND ngày 17/9/2020).

 

Cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC tiết kiệm nhiều chi phí hành chính. Ảnh minh hoạ

Theo đó, phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết đối với 19 thủ tục hành chính, tổng thời gian cắt giảm: 199,5/643 ngày, tỷ lệ cắt giảm: 31,03%.

 

Cụ thể, cắt giảm thời hạn giải quyết 12 thủ tục cấp tỉnh, tổng thời gian cắt giảm 108/360 ngày, tỷ lệ cắt giảm: 29,86%; cắt giảm thời hạn giải quyết 03 thủ tục cấp huyện, tổng thời gian cắt giảm 60/186 ngày, tỷ lệ cắt giảm 32,26%; cắt giảm thời hạn giải quyết của 04 thủ tục cấp xã, tổng thời gian cắt giảm 32/97 ngày, tỷ lệ cắt giảm: 32,99%./.

 

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 974/QĐ-UBND ngày 25/5/2020, phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã. Theo đó, cắt giảm thời hạn giải quyết của 59 thủ tục hành chính, trong đó có 45 thủ tục cấp tỉnh, 11 thủ tục cấp huyện, 3 thủ tục cấp xã. Tổng thời gian cắt giảm 434/1.237 ngày, tỷ lệ cắt giảm: 35,08%.

 

 

Phương Linh