Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phê duyệt Danh mục cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính ngành Tài nguyên và Môi trường

Chủ tịch UBND tỉnh vừa phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện (Quyết định số 1770/QĐ-UBND ngày 10/9/2020).

 

Cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC nhằm tiết kiệm chi phí hành chính, tạo thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân. Ảnh minh hoạ

Theo đó, phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết đối với 58 thủ tục hành chính, tổng thời gian cắt giảm: 666/2.227 ngày, tỷ lệ cắt giảm: 29,92%.

 

Cụ thể, cắt giảm thời hạn giải quyết 52 thủ tục cấp tỉnh, tổng thời gian cắt giảm 626/2.092 ngày, tỷ lệ cắt giảm: 29,91%; cắt giảm thời hạn giải quyết 06 thủ tục cấp huyện, tổng thời gian cắt giảm 41/135 ngày, tỷ lệ cắt giảm 30%./.

 

Phương Linh