Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020.

Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, UBND các huyện, thành phố, các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020, (Công văn số 1171/UBND-KT, ngày 23/9/2020).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, triển khai thực hiện các hoạt động như: Treo băng rôn, pano, áp phích tại các khu vực công cộng, đường phố và các địa điểm phù hợp nhằm tuyên truyền chủ đề Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020 “Every small action makes a world of difference” (Cùng hành động để thay đổi thế giới). Tổ chức các hoạt động ra quân tổng vệ sinh môi trường, thu gom, phân loại, xử lý chất thải,... góp phần thực hiện hoàn thành tiêu chí số 17 về Môi trường tại các xã phấn đấu về đích trong xây dựng nông thôn mới và xã phấn đấu xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2020. Triển khai đợt cao điểm từ nay đến hết tháng 9 năm 2020.

 

Tổ chức phát động hưởng ứng các phong trào, khởi công, xây dựng và bàn giao các dự án, công trình về bảo vệ môi trường. Căn cứ vào tình hình thực tế, tổ chức các hội thảo, hội nghị, tọa đàm (khuyến khích trực tuyến), tăng cường thông tin, tuyên truyền về các hoạt động bảo vệ môi trường, các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020. Phát hiện, biểu dương, khen thưởng, động viên kịp thời các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp có thành tích tiêu biểu trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, quản lý tốt, có giải pháp, sáng kiến hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường.

 

Khánh Ly