Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới (1950 - 2020)

Ban Chỉ đạo các ngày kỷ niệm, các sự kiện quan trọng tỉnh Lạng Sơn năm 2019 - 2020 vừa có Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới (1950 - 2020) (Kế hoạch số 112/KH-BCĐ, ngày 23/9/2020).

 

mv9z_18-1.JPG

Bác Hồ đến thăm các đơn vị bộ đội tham gia chiến dịch Biên giới. Ảnh: Tư liệu

Mục đích nhằm tiếp tục khẳng định tầm vóc, vị trí, ý nghĩa lịch sử trọng đại của Chiến thắng Biên giới năm 1950; tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc cho mọi tầng lớp Nhân dân, cổ vũ động viên toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, mục tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội trong năm 2020, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

 

Các hoạt động chính: Thực hiện trùng tu, tôn tạo các di tích và xây dựng các bia, biển giới thiệu di tích liên quan đến Chiến thắng Biên giới năm 1950; tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng kỷ niệm; phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp Quốc gia; tổ chức chương trình thăm và giao lưu biểu diễn nghệ thuật phục vụ đồng bào, chiến sỹ vùng biên giới nhân dịp kỷ niệm; tổ chức các hoạt động hành hương về nguồn thăm các di tích ghi dấu Chiến thắng Biên giới năm 1950; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng thành phố Lạng Sơn (17/10/1950 – 17/10/2020),...

 

Thùy Linh