Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT

Chủ tịch UBND tỉnh vừa công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 

Ảnh minh hoạ

Theo đó, tại Quyết định số 1752/QĐ-UBND ngày 08/9/2020, công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có 11 thủ tục hành chính mới ban hành, 02 thủ tục thay thế, 02 thủ tục bị bãi bỏ trong lĩnh vực Nông nghiệp, Phòng, chống thiên tai, Thuỷ sản, Lâm nghiệp.

 

Thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện có 03 thủ tục mới ban hành trong lĩnh vực Nông nghiệp, Thuỷ sản.

 

Thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã có 04 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phòng, chống thiên tai.

 

Tại Quyết định số 1813/QĐ-UBND ngày 15/9/2020, công bố danh mục 03 thủ tục hành chính mới ban hành, 06 thủ tục bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư trong lĩnh vực Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và lĩnh vực Viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam./.

 

Phương Linh