Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kế hoạch thực hiện Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 (Kế hoạch số: 159/KH-UBND ngày 23/9/2020).

 

Ảnh minh họa

Việc tổ chức Tuần lễ học tập suốt đời năm 2020 phải thiết thực, hiệu quả, nhằm thu hút được sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, các lực lượng xã hội, tuy nhiên phải đảm bảo an toàn trong điều kiện dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp.

 

Tuần lễ diễn ra từ ngày 01/10/2020 đến ngày 07/10/2020 với chủ đề “Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời”. Các sở, ban ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức Tuần lễ năm 2020 với hình thức, nội dung phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế, cụ thể như: Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về tầm quan trọng của việc học tập suốt đời cũng như vai trò của chuyển đổi số trong việc thúc đẩy cơ hội học tập suốt đời cho mọi người; treo băng rôn, khẩu hiệu tại các cơ sở giáo dục, các công xưởng, nhà máy, văn phòng, cơ quan và những nơi công cộng; triển khai các chương trình học tập trực tuyến, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy, học và hoạt động thư viện, góp phần xây dựng cộng đồng học tập trực tuyến ngày càng phát triển cả về quy mô và chất lượng; tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn về kỹ năng tìm kiếm, khai thác, sử dụng thông tin trên mạng internet một cách an toàn, hiệu quả; tổ chức các diễn đàn, cuộc thi về chủ đề công dân học tập, công dân toàn cầu; tiếp tục phát động phong trào xây dựng “tủ sách lớp học” trong các cơ sở giáo dục; xây dựng các thư viện, không gian đọc tại các Trung tâm học tập cộng đồng, các cơ quan, công sở, đơn vị ./.

 

Hằng Chi